Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojesi käsittelyä Osteopatiaklinikka Jere Linja-ahon (jäljempänä Osteopatiaklinikka) asiakkaana.

Osteopatiaklinikan potilasrekisteriin kerätään vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia potilassuhteen hoitamisen, toiminnan kehittämisen ja tässä selosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta. Tietoja kerätään sähköisen ja puhelimitse tapahtuvan ajanvarauksen yhteydessä sekä tullessasi hoitokäynneille. Lisäksi tietoa tallentuu laskutusohjelman ja maksupäätejärjestelmän kautta. Alaikäisen potilaan kohdalla kirjataan huoltajan antamat yhteys- ja laskutustiedot sekä hoidon kannalta välttämättömät tiedot.

Tietoja säilytetään Osteopatiaklinikan käyttämissä järjestelmissä lakisääteisesti ja hyvän käytännön mukaisesti:

  • Kirjanpitoaineistoa kuluva vuosi + kuusi vuotta.
  • Henkilötietoja (nimi, henkilötunnus, yhteystiedot) kolme vuotta.
  • Potilasasiakirjoja 12 vuotta potilaan kuolemasta tai mikäli siitä ei ole tietoa, 120 vuotta potilaan syntymästä.
  • Sopimus- ja maksutietoja kolme vuotta.

Tietojasi ei pyydetä kolmannelta osapuolelta eikä niitä luovuteta kolmannen osapuolen käyttöön. Henkilötietoja käsitellään kuitenkin yksittäisissä kolmannen osapuolen järjestelmissä. Sähköinen ajanvaraus tapahtuu Appointy-järjestelmän kautta, jonka tiedot säilytetään Euroopassa. Järjestelmä on suojattu ja varaustiedot välittyvät salattuina Osteapatiaklinikan käyttöön. Voit lukea lisää Appointy-järjestelmän tietosuojasta ja GDPR:n mukaisista vaatimuksista täältä

Osteopatiaklinikka käyttää asianmukaisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia keinoja tietojen suojaamiseksi väärinkäytöksiltä. Laitteistot, yhteydet, järjestelmät ja ohjelmistot ovat turvallisia ja salattuja. Niiden toimittajat valitaan siten, että ne täyttävät lainsäädännön vaatimukset ja hyvän tietosuojan käytännöt. Laitteistojen ja järjestelmien käyttö on rajattu ainoastaan Osteopatiaklinikan henkilökunnalle.

Sinulla on mahdollisuus kysyä kirjallisesti potilasrekisteriin talletetuista tiedoistasi suoraan Osteopatiaklinikalta. Voit myös pyytää antamiesi tietojesi poistamista tai oikaisemista. Lähetä tällöin kirjallinen pyyntö osoitteeseen: jere@jerelinjaaho.com

Rekisterinpitäjä

Osteopatiaklinikka Jere Linja-aho (tietosuojaselosteessa Osteopatiaklinikka)
Ylistörmä 4L3 02210 Espoo
Y-tunnus 1639436-6

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

+358 50 570 1824
jere@jerelinjaaho.com